Larsbjomsstræede 8Larsbjørnsstræde 8, matr.nr. 178, Nørre kv., København; fredet bygning.

– Istandsættelse af tag og tagkonstruktion 1999.
– Istandsættelse af vinduer og facader 2003.
Bygherrereference: Bjarni Jacobsen, formand for ejerforeningen, Larsbjørnsstræde 8, 1454 København K; tlf.: 4075 3853/3295 3853.

Foto: Facade mod Larsbjørnsstræde efter restaurering, marts 2004.