Nabolos 4Restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger:
Naboløs 4, matr. nr. 13 Snarens Kv., 1206København K; fredet bygning.
– Istandsættelse af tag og tagkonstruktion på sidehus og indretning af tagetage til boligformål 2003-2004
Bygherrrereference: Nils Villadsen, Naboløs 4, 1206 København K; tlf.: 9747 6094/2027 7504

Foto: Gavlkvist mod gården efter restaurering oktober 2003.