• Proposal for the restoration and rehabilitation of Wekalat Bazar’a. Archäeologische Veroffentlichungen 29 (ed. dr. Michael Meinecke), Deutsches Archaeologisches Institut, Abt. Kairo, 1980, pp.119-139. In Danish: Forslag til restaurering og rehabilitering af Wekalat Bazar’a – et karavanseraille i Cairo, Arkitekten, nr. 2, 1977, pp. 25-29.

 

 • ‘Vejen til Paradis går gennem Herat’, Udvikling, Danmark og u-landene, nr. 2, Danida, 1978, pp. 9-13.

 

 • In English: The road to Paradise goes through Herat, Art and Archaeological Research Papers (AARP), London, 1980, pp. 87-89.

 

 • Proposal for restoration and rehabilitation of Wekalat Bazar’a, – a caravanserai in Cairo; Ekistics, Islamic Human Settlements, Vol. 47, No. 280, (January/February 1980), pp. 26-30.

 

 • Zanzibar – en palmegrøn ø i Det Indiske Ocean, Arkitekten, nr. 10-11, 1981, pp. 141-144.

 

 • Ristrutturazione del Wakala Bazar al Cairo, tudi e rilievi sulla casa di Tippu Tip a Zanzibar, Architettura nei paesi islamici, La Biennale de Venezia, Settore Architetture, 1982, p. 256 – 265.

 

 • Areas of concern: Zanzibar Old Stone Town, Monumentum, The International Journal of Architectural Conservation, 1983, pp.143-162.

 

 • Preserving Ethiopias Cultural Heritage, Icomos Information, no. 2, 1986, pp. 3 -13.

 

 • Oasis towns in Libyan Arab Jamahiriya – a special case study. Icomos Information, no. 1, 1989, pp 3-9.

 

 • Islamic Bosra, a Brief Guide, German Archaeological Institute, Damascus, 1990, (English and Arabic).

 

 • Inddækninger i tegltage og Undertage til tegltage, Information om bygningsbevaring, Miljøministeriet, København, 1990 ( – information leaflets about restoration and building maintenance, Ministry of Environment).

 

 • Palæet i Skodsborg, Frederik VII og grevinde Danners sommerresidens, Architectura, nr. 14, 1992, pp. 105-126.

 

 • Vernacular tradition and Islamic architecture of Bosra, Syria; Ph.D. dissertation, The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, 1992.

 

 • Architectural conservation and restoration of Abd al-Aziz Khan madrasa, Bukhara, Draft Technical report 1995, UNESCO/UNDP Sustainable Development Project UZB 94/002/A/01 Uzbekistan

 

 • Physical planning and preservation of buildings and historic settlements in Denmark, Interplan publication no. 14, Oct. 1996 (The Danish Association for International Urban and Regional Planning).

 

 • Kulturmiljøet – en ny indfaldsvinkel til international bistand i udviklingslandene, Interplan Newsletter no 50, marts 1997, pp. 1-6 (article on cultural heritage in sustainable development co-operation).

 

 • Vejen via Khorasan og Transoxanien , En broget buket til Erik Hansen (Festskrift i anledning af lektor, arkitekt Erik Hansen, pp. 203-212, Forlaget Sortedam, 1997 (memorial volume, article about cultural heritage preservation in Central Asia, Uzbekistan and Afghanistan ).

 

 • The stone building tradition in the Hauran, contribution to the Seventh International Conference on the History and Archaeology of Jordan, University of Copenhagen, 1998.

 

 • The Restoration of the Royal Palace in Luang Prabang, – a Sida cultural heritage project in Laos, The City – Local Tradition and Global Destiny, seminar proceedings by the Swedish International Development Co-operation Agency, Culture and Media Division, Stockholm, 1999, pp. 31 – 39.

 

 • Kulturpolitik og internationalt udviklingssamarbejde, Interplan Newsletter, No 1, April 1999; Editor, Special publication on Cultural Policy and International Development Co-operation sponsored by the Danish ICOMOS Committee.

 

 • The stone building in the Ḥawrān with a special view to the development of the plan of buildings, Studies in the History and Archaeology of Jordan 07, 2001, pp. 681-690

 

 • Monitoring Heritage Values in the Environment, Monitoring World Heritage, World Heritage papers 10, Proceedings of World Heritage workshop ‘Shared Legacy, Common Responsibility’, UNESCO/ICCROM 2004, pp. 105-110.

 

 • Beyond Afghanistan and the Present: A historical overview of the Islamic heritage of the region, UNESCO Museum International, 219/220, Dec 2003, special issue on Museums and Heritage in Conflict and Post-conflict situations, pp. 62-70.

 

 • Bosra, Islamisches Architektur und Archäologie, monograph of Orient-Archäologie no. 17, Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung, 2005 ; together with Michael Meinecke and Lorenz Korn (ed.)

 

 • Reactive Monitoring Mission to Samarkand and Shakhrisyabz, World Heritage Sites in Uzbekistan , March 2006

 

 • Indo-Danish Heritage Buildings of Serampore, Survey by the Serampore Initiative of the National Museum of Denmark, august 2010; together with Simon Rastén

 

 • ”Landskabsarkitektoniske værker – fredningskriterier og udvælgelse”, By og Land, tidsskrift for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Marts 2011, s. 28-31 /criterai for selection and listing of landscape design work (co-author : Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl.)

 

 • The legacy of Patrick Geddes and conservation of shared Indo-Danish Heritage in Serampore, selected paper presentation, Icomos General Assembly Delhi December.2017.