Tillbygning til Borgevej 37, matr. nr. 5fh, 2800 Kongens Lyngby.

Det gamle hus er opført i 1941 af arkitekt MAA Hans Henrik Engquist.

  • Huset er publiceret i Arkitektens Månedshefte 1941, s. 185.
  • I følge Hvem byggede hvad, 1, København, Politikens Forlag 1968, blev huset opført som et ’2-etages enfamiliehus af hvidkalket grundmur, tækket med røde tegl, opført 1941 af H. H. Engquist til brug for arkitekten selv. Stuen rummer beboelse, 2.etage tegnestue. Huset er et smukt eksempel på, hvorledes den enkle danske bygmestertradition har kunnet videreføres op i vor tid’.
  • Desuden er huset publiceret med et foto i: Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Dansk Byggesæt omkring 1792 og 1942, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, 1942, s. 214. Billedteksten beskriver..’ En lille billig Havebolig er en enkel Opgave, som kræver en beskeden udformning. I Smaahusene fra de senere Aar er der gjort Forsøg paa at optage og forny visse af traditionerne fra ældre dansk Byggeskik’.
  • Detaljer fra husets interiør er brugt som illustrationer i Søren Vadstrup, Huse med sjæl, Gyldendal 2004, ss. 55, 124, 148, 379 og 386.

 

Huset er på kun 76 m2 i grundareal med udnyttet tagetage. Det blev opført med statslån på et lille budget, der indebar at en del materialer i huset er genbrug, sandsynligvis fra de samtidige nedrivninger i Borgergade kvarteret i København. Alle dørene i huset er således originale barokdøre med den oprindelige oliemaling bevaret.

Vi købte ejendommen i 2001 af H.H. Enquist’s familie kort før hans død og har efterfølgende gennemført en istandsættelse af  bad-og toilet og køkken.

I 2004 – 2005 er huset udvidet med en tilbygning på 96 m2, der rummer nyt køkken-alrum, samt egen tegnestue i forskudt plan, bad – og toilet og selvstændig entré.

Tilbygningen er sket ved gennembrydning af de eksisterende åbninger i den vestvendte gavl, hvorved der er skabt en niveaufri forbindelse til nyt køkken/alrum, der er blevet huset centrale rum. Det eksisterende hus er i øvrigt bevaret uforandret.

Bygningen er opført fuldmuret med berappet murværk, der  kalkes ude og inde. Taget er belagt med falset zink. Gulvet er belagt med kalksandsten (Blue Oyster). Vinduer er træ/alu med gående rammer i mahogni (Pro-Tech).

Udformningen af tilbygningen er bestemt af de givne bindinger på grunden og hensynet til en harmonisk og funktionel sammenbygning med det eksisterende hus. Det har været intentionerne at tegne en tilbygning, der er ligeværdig med det gamle hus og fremstår som en selvstændig bygning med et moderne formsprog.