OM- OG NYBYGNING I FORBINDELSE MED TILPASNING TIL EKSISTERENDE HUS

Tillbygning til Borgevej 37, matr. nr. 5fh, 2800 Kongens Lyngby. Det gamle hus er opført i 1941 af arkitekt MAA Hans Henrik Engquist. Huset er publiceret i Arkitektens Månedshefte 1941, s. 185. I følge Hvem byggede hvad, 1, København, Politikens Forlag 1968, blev huset opført som et ’2-etages enfamiliehus af hvidkalket grundmur, tækket med røde tegl, opført 1941 af H. H. Engquist til brug for arkitekten selv. Stuen rummer beboelse,…

>

restaurering af hovedbygningen på Mothsgård Museum

Restaurering af hovedbygningen på Mothsgård Museum, Søllerød. Mothsgården, Rudersdal Museer, Søllerødvej 25, 2840 Holte: Istandsættelse og nyindretning af fredet ejendom. (Rudersdal Kommune). – Dokumentation af restaureringen under arbejdets udførelse i løbet af 2014 til 2015. Hovedentrepenør N.A.Nielsen og Søn, Tømrermestre A/S. – Facade mod gården og mod haven samt interiør fra rum i stueetagen og tagetagen efter afsluttet restaurering  marts 2015.

>

Raadvad Fabrik, Raadvad 40

Restaurering af fredet bygning og indretning til nyt formål Raadvad Fabrik, Raadvad 40, 2800 Lyngby, matr. nr. 2d af Jægersborg Dyrehave, Vedbæk Sogn; fredet bygning. – restaurering og nyindretning af tidligere vognport og værksted til brug for Raadvad Naturskole, 2006 – bygherre: Jægersborg Statsskovdistrikt i samarbejde med Gentofte, Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

>

Larsbjørnsstræde 8, matr.nr. 178, Nørre kv., København; fredet bygning.

Larsbjørnsstræde 8, matr.nr. 178, Nørre kv., København; fredet bygning. – Istandsættelse af tag og tagkonstruktion 1999. – Istandsættelse af vinduer og facader 2003. Bygherrereference: Bjarni Jacobsen, formand for ejerforeningen, Larsbjørnsstræde 8, 1454 København K; tlf.: 4075 3853/3295 3853. Foto: Facade mod Larsbjørnsstræde efter restaurering, marts 2004.

>

Restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger: Naboløs 4, matr. nr. 13 Snarens Kv., 1206København K; fredet bygning. – Istandsættelse af tag og tagkonstruktion på sidehus og indretning af tagetage til boligformål 2003-2004 Bygherrrereference: Nils Villadsen, Naboløs 4, 1206 København K; tlf.: 9747 6094/2027 7504 Foto: Gavlkvist mod gården efter restaurering oktober 2003.

>