Tegnestuen blev etableret i 1982 med lokaler i den Gamle Knivfabrik i Raadvad nord for København, hvor der blev etableret tæt samarbejde med de mange håndværksvirksomheder med speciale i restaurering og bygningsbevaring. Efter en omfattende istandsættelse og nyindretning af det tidligere andelsmejeri på Skarø ved Svendborg blev der indrettet lokaler til en filial i 1999. I 2005 flyttede tegnestuen til nybyggede lokaler på adressen Borgevej 37 i Kongens Lyngby.

Specialer:

Tegnestuen er specialiseret i restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, sanering og byfornyelse samt nybyggeri i forbindelse med tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bygnings- og byhistoriske undersøgelser, bygningsarkæologi, opmåling og planlægning med bevaringssigte.

Konsulentopgaver for Kulturstyrelsen, siden 2016 Slots- og Kulturstyrelsen. Samt for Nationalmuseet i forbindelse med restaurering og bevaring af dansk kulturarv i Serampore, Vestbengalen, Indien.

Tegnestuen løser opgaver i udlandet som konsulent for UNESCO og en række andre internationale bistandsorganisationer.