1986-01 Sct. Gertrudstræde 4, matr. nr. 208 Rosenborg kv., København: Tagomlægning og istandsættelse af facader; fredet ejendom (Fredningsstyrelsen).

 

1986-02 Allégade 4, matr. nr. 35h, Frederiksberg: Istandsættelse af støbejernsaltaner ; fredet bygning (Planstyrelsen; se også 1991/07 og 1994/06).

 

1986-03 Nikolaj Plads 3/Lille Kongensgade 34, matr. nr. 24 Øster kv., København: Tagomlægning og restaurering af facade ; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1986-04 Andelsbolig, På Bjerget 14, istandsættelse af egen bolig.

 

1987-01 Vesterbrogade 16, matr. nr. 752 Udenbys Vester kv., København: Ombygning i forbindelse med nyindretning og istandsættelse af facader (Kieler Arkitekter)

 

1987-02 Larsbjørnsstræde 8, matr. nr. 178 Nørre kv., København: Projekt til restaurering af facade; fredet bygning; se også 1999/04 og 2003/05 (Planstyrelsen).

 

1987-03 Gammel Torv 18, matr. nr. 6 Nørre kv., København: Bygningshistorisk udersøgelse; fredet bygning (Landsorganisationen Danske Vognmænd).

 

1987-04 Kronprinsessegade 6, matr. nr. 385 Skt. Annæ Vester kv., København: Udskiftning af vinduer; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1987-05 “Vernebygg for Hamar domkirkeruin” (Nordisk arkitektkonkurrence).

 

1988-01 Hovedgaden 3A, matr. nr. 32, Hørsholm: Udskiftning af bindingsværk og retablering af gulve; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1988-02 Nybrogade 6, matr. nr. 3 Snarens kv., København: Opmåling og bygningshistorisk undersøgelse; fredet bygning (Boligministeriets Ejendomsdirektorat).

 

1988-03 Hornbækhus, matr. nr., 5018, 5028 og 5029 Udenbys Klædebo kv., København: Rådgivning vedr. renovering af badeværelser og toiletter; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1988-04 Vesterbrogade 140, matr. nr. 39e, Udenbys Vester kv., København: Bygningshistorisk undersøgelse og ændring af facade i forbindelse med etablering af nye indgangsforhold; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1988-05 Store Kongensgade 108 (‘Frederik Vll’s Plejehus), matr. nr. 343 af Skt. Annæ kv., København: Bygningshistorisk undersøgelse; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1988-06 Knabstrup Hovedgård, matr. nr. 1a, Sdr. Jernløse Kommune. Genopførelse af nedbrændte avlsbygninger; fredet bygning (Planstyrelsen/ Maskin og Bygningsudvalget for Landboorganisationerne i Vestsjælland).

 

1988-07 Projekt til restaurering af hangar nr. 2, matr. nr. 16a, Avedøre by, Hvidovre; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1988-08 Lille Roligheden, Slotsgade 23, matr. nr. 61a, Fredensborg: Rådgivning vedr. istandsættelse; fredet bygning (Lotte Skovgård).

 

1988-09 Udarbejdelse af illustrerede Tur-guides for Langelinie, Christianshavn og Frederiksstaden (Planstyrelsen).

 

1988-10 Nyt i gammelt (Arkitektkonkurrence i Tønder om indpasning af nye boliger i eksisterende bygningsmiljø).

 

1988-11 Tønsberg Bibliotek (Nordisk arkitektkonkurrance om indpasning i eksisterende bymiljø).

 

1989-01 Strandlinien 39, matr. nr. 39, Drager: Opmåling og tilstandsbeskrivelse; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1989-02 Hæderlighedsgyden 15, matr. nr. 55a, Nordby, Samsø: Opmåling og tilstandsvurdering; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1989-03 Københavns befæstning: Udarbejdelse af akvarallerede illustrationer til statusrapport (Kulturhistorisk Kontor, Skov og Naturstyrelsen).

 

1989-04 Information om bygningsbevaring: Inddækninger i tegltage og Undertage til tegltage, (Planstyrelsen).

 

1989-05 Henningsens Allé 51, 2900 Hellerup: Skitseforslag til udvidelse af klinik.

 

1990-01 Kronborg, Helsingør: Forslag til retablering af de oprindelige kronværker; se også 1996/06 og 2002/01. (Kulturhistorisk Kontor, Skov – og Naturstyrelsen).

 

1990-02 Kildeskovvej 34, Gentofte: Projekt for tilbygning (Jette og Per Plesner).

 

1990-03 Usserød Kongevej 120, matr. nr. 10e, Usserød by, Hørsholm: Nye døre; fredet bygning (Planstyrelsen ).

 

1990-04 Hovedgaden 7, matr. nr. 34 og 85, Hørsholm: Restaurering og nyindretning; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1990-05 Palæet, Strandvejen 125, matr. nr. 4a, Aggershvile, Skodsborg: Bygningshistorisk undersøgelse og skitseprojekt til restaurering; fredet bygning. (Planstyrelsen/ Skodsborg Bade- sanatorium); se: Palæet i Skodsborg, Frederik VII og grevinde Danner’s sommerresidens, Architectura, nr. 14, 1992, pp. 105-126.

 

1990-06 Holtvejen 27, Oslo: Istandsættelse af villa (Tove Skotvedt og Terje Stokstad).

 

1990-07 Skarnkasse i offentligt miljø: Idéforslag til nyt design (Veksø-Taulov A/S).

 

1990-08 Nygade 5, 5960 Marstal, Matr. nr. 174: Skitseprojekt til restaurering.

 

1991-01 Lægeforeningens Boliger, matr. nr. 157b og 542, Udenbys Klædebo kv., København: Opmåling og dokumentation af Østerbro’s Husholdningsforenings lokaler med henblik på bevaring som museum (Nationalmuseet, Afd. For Nyere Tid/Planstyrelsen).

 

1991-02 Fogdens Plads 13, matr. nr. 334 ea. Dragør: Omlægning af tag og istandsættelse af facader; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1991-03 Dannerhuset, Nansensgade 1, matr. nr. 66 Nørrevold kv., København: Restaurering af støbejernsgitter samt gårdsanering ; fredet bygning (Planstyrelsen/ Statens Bygningsfredningsfond).

 

1991-04 Skipperstræde 2, matr. nr. 202, Dragør: Ombygning af gavlfacade; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1991-05 Tårnborg Hovedgård, forvalterboligen, matr. nr. 1a, Tårnborg, Korsør. Projekt til nyindretning; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1991-06 Lille Strandstræde 10, matr. nr. 70, Skt. Annæ Øster kv., København: Opmåling og tilstandsvurdering af vinduer; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1991-07 Allégade 4, matr. nr. 35h, Frederiksberg: Tagreparation efter ægte hussvamp, gårdsanering og renovering af ejendommen; fredet bygning (Ruth Geertsen).

 

1991-08 Vognmandsgade 4, matr. nr. 69, Dragør: Ny dør; fredet ejendom (Planstyrelsen).

 

1991-09 Erkebispegården i Trondheim. (Nordisk arkitektkonkurrence)

 

1992-01 Høve Skovpavillon, matr. nr. 2t, Høve by, Dragsholm Kommune: Rådgivning vedr. istandsættelse; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-02 Jægersborg Allé 92, matr. nr. 11y, Bernstorff, Charlottenlund: Istandsættelse af hoveddør; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-03 Mosegård, matr. nr. 5a af Torup by, Besser, Samsø: Opmåling, tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-04 Lybækstræde 1, matr. nr. 50, Dragør: Projekt til restaurering og nyindretning; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-05 Kræmmers gård, Mårup Hovedgade 15, matr. nr. 18a af Mårup by, Nordby, Samsø: Tilstandsvurdering af døre og vinduer med henblik på restaurering; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-06 Ved Kæret 8, matr. nr. 114, Nordby By, Samsø: Reparation af bindingsværk og nytækning: fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-07 Rønne Teater, Teaterstræde 2, matr. nr. 985a, Rønne: Opmåling og tilstandsvurdering af scenerum og foyer; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-08 Mårup Hovedgade 22/Beyersgaard, matr. nr. 15a af Mårup by, Samsø: Opmåling og tilstandsvurdering ; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1992-09 Nyborg slot, Junker Stranges Tårn: Rekonstruktion og skitseprojekt til genopførelse (Nyborg Lokalhistoriske Forening).

 

1993-01 Toldbodgade 9 (Clausens Kunsthandel), matr. nr. 52, Skt. Annæ Øster kv.,København: Restaurering af facade; fredet bygning (Planstyrelsen).

 

1993-02 Artikel om ‘Kunst og arkitektur i Afganistan’ , Den Store Danske Encyklopædi.

 

1993-03 Aldershvile slotsruin, Bagsværd, Gladsaxe Kommune: Restaurering af ruin og istand- sættelse af afstivende stålkonstruktioner (Kulturhistorisk Kontor, Skov og Naturstyrelsen).

 

1993-04 Helleskov gård, Skårupøre: Dokumentation og opmåling.

 

1994-01 Jægersborg Allé 92 94, matr. nr. 11y, Bernsdorff: Tag og facadeistandsættelse; fredet bygning (Rossing og Holmstrøm).

 

1994-02 Lisegyden 3, matr. nr. 140a, Nordby, Samsø: Istandsættelse af vinduer; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1994-03 Ved Kæret 6, matr. nr. 115, Nordby, Samsø: Rådgivning om istandsættelse; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret; Skov- og Naturstyrelsen).

 

1994-04 Brattingborgvej 4, matr. nr. 24b, Kolby, Samsø: Rådgivning om istandsættelse; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov- og Naturstyrelsen).

 

1994-05 Sallingvej 26, matr. nr. 2566, Brønshøj: Forslag til ny facade og indretning af dyreklinik (Marianne Christensen).

 

1994-06 Allégade 4, matr. nr. 35h af Frederiksberg: Nyt naturskifertag og istandsættelse af kviste ; fredet bygning (Ruth Geertsen).

 

1994-07 Store Kongensgade 84, matr. nr. 256 Sankt Annæ Øster kv., København: Opmåling og ny trappe; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1994-08 Store Kongensgade 108, matr. nr. 343 Sankt Annæ Øster kv., København: Opmåling, nødafstivning af trappehus og projekt til restaurering; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1994-09 Besser Hovedgade 47, matr. nr. 106 af Besser by, Samsø: Nyindretning, ny hoveddør og nye vinduer; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1994-10 Toldbodgade 1, matr. nr. 1068c af Rønne by, Bornholm: Opmåling, restaurering og nyindretning af bolig ; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1994-11 Dronninggårds Allé 130, matr. nr. 1 ku af Dronninggård, Ny Holte: Bygningshistorisk Undersøgelse og projekt til ny tappe mod haven; fredet bygning (Bygningsrestaurerings-kontoret, Skov- og Naturstyrelsen)

 

1994-12 Bjergerlaug, St. Magleby, Dragør: Ny dør ; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1995-01 Middelgrundsfortet, København: Registrering, bygningshistorisk undersøgelse, redegørelse for udviklingshistorie og program for fremtidig præsentation af anlægget (Forsvarets Bygningstjeneste).

 

1995-02 Strahlsundstræde 4, matr. nr. 13b, Dragør: Istandsættelse og nyindretning af sidehus; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1995-03 Lille Strandstræde 15, matr. nr. Udskiftning af dæk og restaurering af støbejernstrappe og gitter i portrum; fredet bygning (Andelsboligforeningen Lille Strandstræde 15).

 

1995-04 Sofiegården, Sofiegade 1, Christianshavn: Rådgivning vedr. nyindretning af foyer i tidligere portrum; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1995-05 Søllerød Kro, matr. nr. 8a m. fl., Søllerød by: Bygningshistorisk redgørelse og projekt til istandsættelse af tag og fag; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen); se også 1998/01 og 2003/06.

 

1995-06 Wildersgade 58, matr. nr. 84, Christianshavns kv., København: Istandsættelse af tag og facader; fredet bygning (Bygningsrestaureringsskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1995-07 Lindegade 1/Skibbrogade 55, matr.nr. 271a, Kalundborg: Rådgivning vedr. restaurering af facader og ændring af indvendig trappe; fredet bygning (Bygningsrestaureringsskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1995-08 Plakatsøjler i København: Arkivundersøgelse og projekt til restaurering (Skov og Naturstyrelsen).

 

1996-01 Revsmosegård, matr.nr. 91m, Mosede by, Greve: Rådgivning vedr. istandsættelse af døre, porte og vinduer, fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

1996-02 Vestvolden, København: Udarbejdelse af akvarellerede tegninger og illustrationsmateriale til til publikation af Vestencienten (Kulturhistorisk Kontor, Skov og Naturstyrelsen).

 

1996-03 Næsseslottet, Dronninggård, Holte: Udarbejdelse af akvarelleret plan og illustrations- materiale i forb. med restaurering af haveanlægget (Stadsgartneren, Søllerød Kommune).

 

1996-04 Det gamle Landvaskeri’, Gl. Klausdalsbrovej 462, Hjortespring, matr.nr. 4d, Herlev: Opmåling og handlingsplan for bevaring og fremtidig anvendelse (Hjortespring Lokaludvalg/Afd. for Nyere Tid, Nationalmuseet).

 

1996-05 ‘Kulturslangen’, Søllerød Kommune: Akvareller til informationsmateriale (Stadsgartneren).

 

1996-06 Kronborg, Helsingør: Projekt til regulering og forbedring af slottets umiddelbare omgivelser efter nedrivning af ‘De grå Haller’ (Kulturhistorisk Kontor, Skov og Naturstyrelsen); se også 1990/01 og 2002/01.

 

1996-07 Kastellet i Rønne: Udarbejdelse af Bygningspleje og vedligeholdelsesplan ; fredede bygninger (Forsvarets Fæstnings og Natursekretariat).

 

1997-01 Landsdækkende temaregistrering af folkeskoler fra perioden 1850 – 1920 med henblik på bygningsfredning (Fredningskontoret, Skov og Naturstyrelsen) .

 

1997-02 Vestgrønningen 3, matr. nr. 7b, 2791 Dragør: Opmåling og rådgivning vedr. istandsættelse af ejendommen; fredet bygning (bygningsrestaureringskontoret, Skov- og Naturstyrelsen).

 

1997-03 Himmelev Dyreklinik, Haraldborgsvej 18, 4000 Roskilde: Nyindretning af dyreklinik (Jette Hagedorn).

 

1997-04 Farum Dyreklinik, Nygårdsvej 2, Farum: Nyindretning af dyreklinik(A. Vang og C. Nicolet).

 

1997-05 Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 46, 2690 Karlslunde: Rådgivning og skitseprojekt til indretning af ny dyreklinik (Mogens Aalund og Thomas Egelund) se også 1998/05.

 

1997-06 Bognæsvej 31, Bognæs, 4000 Roskilde: Restaurering af to bindingsværkshuse samt tilbygning til eksisterende hus (Johan Schrøder, Radiometer).

 

1998-01 Søllerød Kro, matr. nr. 8a m. fl., Søllerød by: Nytækning af kroen og istandsættelse af tagkonstruktion; fredet bygning (Jens Jordan); se også 1995/05 og 2003/06.

 

1998-02 Kulturmiljø og byudvikling: Planlægning af seminar arrangeret på vegne af den danske ICOMOS Nationalkomité og Interplan.(Danish Association for International Regional and Urban Planning).

 

1998-03 Vandværksvej 13, matr. nr. 61 Skydebjerg by, Årup: Tilstandsvurdering of vurdering af fredningsinteresser (Bygningsfredningskontoret, Skov- og Naturstyrelsen)

 

1998-04 Historiske befæstningsanlæg: Fremstilling af illustrationsmateriale til brug for publicering af II Verdenskrig’s kulturspor (Kulturhistorisk Kontor, Skov- og Naturstyrelsen).

 

1998-05 Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 46, 2690 Karlslunde: Tilbygning, ombygning og nyindretning af dyreklinik (Mogens Aalund og Thomas Egelund).

 

1999-01 Historiske borgruiner: Udførelse af akvarellerede tegninger med rekonstruktion af de middelalderlige borgruiner Hammershus, Kalø og Vordingborg til brug for nye guide bøger (Kulturhistorisk Kontor, Skov- og Naturstyrelsen)

 

1999-02 Odinsgade 6, matr. nr. 3970 Udenbys Klædebo kvarter, 2200 København N: Istandsættelse af vinduer (Andelsboligforeningen A/B Odinshus 2)

 

1999-03 Etagegeboligbebyggelse på Østerbro i perioden 1850-1930: Temaregistrering med henblik på bygningsfredning (Bygningsfredningskontoret, Skov- og Naturstyrelsen)

 

1999-04 Larsbjørnsstræde 8, matr. nr. 178 Nørre kv, 1454 København K: Istandsættelse af tagkonstruktion og omlægning af tegltag ; fredet bygning (Ejerforeningen Larsbjørnsstræde 8); se også 2003/07 .

 

1999-05 Østerhovedvej 6, matr. nr. 8b, Skarø by, 5700 Svendborg: Istandsættelse af tidligere andelsmejeri fra 1894/1954 til egen tegnestue og bolig.

 

2000-01 Vestgrønningen 3, matr. nr. 3, Dragør: Istandsættelser af bislag, vinduer og facader (se også1997/02); fredet bygning (Ib Toudal).

 

2000-02 Gammel Hovedgade 3, matr. nr . 32,84, Hørsholm By: Istandsættelse af bindingsværksfacade mod gården; fredet bygning ( Ejerlejlighedsforeningen Gl. Hovedgade 3).

 

2000-03 Skindergade 21, matr nr 39, Frimands kv., København: Istandsættelse af tagværk og omlægning af tegltag ; fredet bygning (Bygningsrestaureringskontoret, Skov- og Naturstyrelsen/ Ejerforeningen Skindergade 21).

 

2000-04 Skarø Forsamlingshus, matr nr 6c, Skarø, 5700 Svendborg: Istandsættelse af tag og facader (Bestyrelsen for Skarø Forsamlingshus).

 

2000-05 Tema-registrering af etageboligbebyggelse på Østerbro og del af indre by, København fra perioden 1850 1930 med henblik på bygningsfredning (Fredningskontoret, Skov og Naturstyrelsen) .

 

2000-06 Udarbejdelse af illustrationsmateriale vedr. Tune Stillingen til brug for informationsfolder (Mosede Forts Venner/Roskilde Amt)

 

2000-07 Tema-registrering af gårde på Syd- og Vestfyn fra perioden 1850 1940 med henblik på bygningsfredning (Fredningskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

2001-01 Stengade 68, sidehuset, matr. nr. 132, Helsingør Bygrunde: Istandsættelse og ombygning af lejlighed; fredet bygning ( Rasmus Karrebæk).

 

2001-02 Tema-registrering af gårde fra perioden 1850-1940 i Fyns Amt med henblik på bygningsfredning (Bygningsfrednings- og Bevaringskontoret, Skov- og Naturstyrelsen).

 

2001-03 Vestgrønningen 3, matr. nr. 7b, Dragør by: Tilsyn med istandsættelsesarbejder; fredet bygning ( Bygningsrestaureringskontoret, Skov- og Naturstyrelsen).

 

2001-04 Frederikslundsvej 2, Holte: Besigtigelse og tilstandsvurdering ( Ole Bysted Andersen).

 

2001-05 Naboløs 4, matr. nr. 13, Snarens kv, København: Opmåling og projektering af istandsættelse af tag og nyindretning af tagetagen, fredet bygning (Nils Villadsen) se også 2003/ 01.

 

2001-06 Kulturmiljø Aggersund, Himmerland: Registrering og planlægning for genopretning og bevaring af de kystrelaterede kulturmiljøer (Kulturhistorisk Kontor, Skov- og Naturstyrelsen).

 

2001-07 Nordmarksvej 46, Kirke Hyllinge: Rådgivning vedr. istandsættelse og ombygning ( Michael og Hanne Bødker).

 

2001-08 Kronborg, Helsingør: Udarbejdelse af skitser til forbedring af adkomstforhold og parkeringsarealer foran kronværket (Kulturhistorisk Kontor, Skov- og Naturstyrelsen)

 

2001-09 Opmåling og registrering af udvalgte gårde på Fyn i forb. med temaregistrering af gårde på Syd- og Vestfyn fra perioden 1850 – 1940 med henblik på bygningsfredning (Fredningskontoret, Skov og Naturstyrelsen).

 

2002-01 Udarbejdelse af Landskabsplan for Værfts- og Kronborgområdet i Helsingør (Slots-og Ejendomsstyrelsen, Boligministeriet); se også 1990/01 og 1996/06.

 

2002-03 Sallingvej Dyreklinik, Sallingvej 26, 2720 Vanløse: Projekt til renovering og nyindretning af klinik (dyrlæge Marianne Aalund).

 

2002-04 Gl. Hovedgade 7, matr. nr. 34 og 85, Hørsholm by: Placering og udformning af ny trappe; fredet bygning (Erik Corneliussen).

 

2002-05 Nordlyvej 8, 2930 Klampenborg: Rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse (Helle Popp).

 

2002-06 Bendzvej 2, 2000 Frederiksberg: Udførelse af nyt vindues- og dørpartier til altaner (John Liljedahl).

 

2002-07 Virumgade 49B, 2830 Virum: Idéforslag til istandsættelse og nyindretning (Pernille Brydensholt og Jørgen Steen Sørensen).

 

2002-08 Brændmosegård, Brændmosevej 28, 2690 Karlslunde: Skitseprojekt til istandsættelse og nyindretning af stuehuset i ´Bedre Byggeskik’ (Bettina og Tino Sølling).

 

2003-01 Naboløs 4, matr. nr. 13, Snarens kv, København: Istandsættelse af tag og indretning af tagrum; fredet bygning (Nils Villadsen).

 

2003-02 Havnevej 11, Gilleleje: Rådgivning vedrørende istandsættelse og nyindretning; bevaringsværdig ejendom (Birgit Monrad).

 

2003-03 Udarbejdelse af rapport vedr. kulturmiljøhensyn i Regionplan 2005 for Københavns Amt (Kulturmiljørådet for Københavns Amt)

 

2003-04 Amaliegade 21, matr. nr. 146 Sankt Annæ kv., Kbh. : Rådgivning i forb. med ændrede ejerforhold (Clasen Advokatanpartselskab).

 

2003-04 Risby Stræde nr. 6 og 12: Rådgivning vedrørende istandsættelse og nyindretning (Charlotte Poulsen og Jesper Rossum).

 

2003-05 Nordlysvej 8, Klampenborg: Rådgivning vedr. istandsættelse og vedligeholdelse (Helle Popp).

 

2003-06 Søllerød Kro, matr. nr. 8a m. fl., Søllerød by: Rådgivning vedrørende indretning ; fredet bygning (Jens Jordan); se også 1995/05 og 1998/01.

 

2003-07 Larsbjørnsstræde 8, matr. nr. 178 Nørre kv, 1454 København K: Istandsættelse af facader ; fredet bygning (Ejerforeningen Larsbjørnsstræde 8); se også 1999/04

 

2003-08 Vangeleddet 76, Virum: Rådgivning vedrørende nyindretning og istandsættelse (Mette og Peter Bork).

 

2003-09 Plantagevej 42, Gentofte: Rådgivning vedrørende istandsættelse (Jens Peter Philber).

 

2003-10 Svanemøllen Station, personalebygning: Rådgivning vedrørende istandsættelse af bindingsværk og facader (Anlæg- og Bygningsafd.., HUR)

 

2003-11 Enghavevej 55, København V : Rådgivning vedrørende tagarbejder (ejerforeningen v./ Charlotte Larroudé).

 

2003-12 Rygård Skole, Bernsdorffsvej 54, Hellerup: Bygningshistorisk beskrivelse og forslag til restaurering (Rygård Internationale Skole).

 

2003/13 Jægersprisvej 11, Brønshøj: Rådgivning vedr. istandsættelse og vedligeholdelse (Jytte Nielsen).

 

2003/14 Ellevej 5, Østrup, Veksø: Rådgivning vedrørende nyindretning og tilbygning (Bjørn Bauer).

 

2003/15 Borgevej 37, Lyngby: Tilbygning og ombygning af eget hus

 

2004-01 Fresiavej 13, Hørsholm: Rådgivning vedr. ændring og forbedring af eks. vinduer (Grundejerforeningen v./ Erik Dohn).

 

2004-02 Stavnsholtvej 169A, Farum: Rådgivning vedrørende ombygning (Sidsel Andersen)

 

2004-03 Verdensarvsmonumenterne i Jelling og Roskilde Domkirke: Indberetning til UNESCOs World Heritage Centre (Dansk ICOMOS/Kulturarsstyrelsen).

 

2004-04 Domusvej 3, Klampenborg: rådgivning vedrørende bygningsændringer og istandsættelse (Nonni og Jens Peter Bredholt)

 

2005-01 Skovsvinget 26A, Kgs. Lyngby: Tilstandsvurdering og rådgivning vedr. istandsættelse af hus tegnet af professor, arkitekt MAA Jørgen Bo (Lotte Gath og Mads Arentoft).

 

2005-02 Ved Dammen 11, Asminderød: Tilstandsvurdering og opmåling samt rådgivning vedrørende istandsættelse (Maj Vigh).

 

2005-03 Findingevej 12, Ringe: Opmåling af landbrugsejendom med henblik på bygningsfredning (Kulturarvsstyrelsen, Fredningskontoret).

 

2005-04 Bregnebjerggård, Snekkerupvej 83, Borup: Udarbejdelse af skitseforslag til indretning af bolig i tidligere lade og stald (Birthe og Bjarne Lindegaard).

 

2005-05 Sophus Benditzvej, Kgs. Lyngby: Opmåling af villa i Bedre Byggeskik og udarbejdelse af forslag til istandsættelse (Rikke og Peter ).

 

2005-06 Slagslunde Bygade 23, Slagslunde, Stenløse: Rådgivning vedr. udvidelse af eksisterende hus i bevaringsværdigt landsbymiljø (Louise og Jacob Scharff).

 

2005-06 Sophus Bauditzvej 3, Kongens Lyngby: Rådgivning vedrørende istandsættelse og udarbejdelse af skitseprojekt til nyindretning (Rikke og Peter).

 

2005-07 Drosselvej 76, Frederiksberg: Rådgivning i forbindelse med køb Rozalie og Jesper Arentoft).

 

2005-08 Nordlysvej 8, Klampenborg:: Rådgivning vedrøredne istandsætttelse af tag, se også 2003/05 (Helle Popp).

 

2005-09 Raadvad Fabrik, Søllerød Kommune: Restaurering og nyindretning af bygn. 13/107 til brug som Naturskole for Lyngby-Tårbæk , Søllerød og Gentofte Kommuner; fredet bygning (Jægersborg Statsskovdistrikt).

 

2005-10 Hartmannnsvej 1, Kongens Lyngby: Rådgivning i forbindelse med istandsætteslse af døre og vinduer (Jan Villumsen).

 

2005-11 Genforeningspladsen 12, st.tv.: Rådgivning i forbindelse med istandsættelse af lejlighed (Kresten Thor Nielsen).

 

2005-12 Viggo Rothesvej 4, Charlottenlund: Rådgivning vedrørende istandsættelse (Barbara Lennox og Bettina Jørgensen).

 

2005/13 Aagade 15, 2 sal, Aalborg: Projektering af istandsætte af lejlighed (Anna-Lise og Lars Lund).

 

2005/14 Omøvej 11, Kirke Saaby: Rådgivning i forbindelse med istandsætteslse samt udarbejdelse af skitseforslag til nyindretning (Mette Andreassen og Jesper Madsen).

 

2006-01 Historiens Hus Hvidovre, Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre: Projekt til genopstilling af Officerspavillionen (Hvidovre Kommune).

 

2006-02 Tjørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte: Rådgivning vedrørende tilbygning på eksisterende hus (Louise Lange og Michael Beck).

 

2006-03 Borgevej 26, 2800 Kgs. Lyngby: Opmåling og ansøgning om lovliggørelse af udførte bygningsarbejder (Esben Johansen).

 

2006-04 Niels Hemmingsensgade 23, København: Rådgivning i forbindelse med køb, fredet ejendom (Haimin Wung-Sung).

 

2006-05 Hasselvej 82, 2830 Virum: Skitseprojekt til udvidelse af eksisterende hus (Lone Sandstrøm Petersen og Bendt Petersen).

 

2006-06 Egebjerg Allé 16, 2900 Hellerup: Forslag til udformning af indkørsel og omlægning af have (Jette Witzke).

 

2006-07 Genforeningspladsen 12, st. tv., 2400 København NV.: Rådgivning i forbindelse med istandsættelse af andelslejlighed (Kresten Thor Nielsen).

 

2006-08 Askebyvej 6, matr. nr. 5 fu, 2830 Virum: Forslag til renovering og tilbygning af eksisterende hus (Tina og Henrik Rasmussen).

 

2006-09 Lundsgade 3.3 sal, 2100 København Ø.: Projekt til indretning af nyt bad- og toilet (Irene Nørlund).

 

2006-10 Ved Dammen 25, 2880 Bagsværd: Skitseprojekter til udvidelse og istandsættelse af eksisterende hus (Hanne Pedersen og Frans Boch).

 

2006-11 Trørødvej 6, Vedbæk: Rådgivning i forbindelse med køb (Ole Rahbek).

 

2006-12 Aagade 15, 9000 Aalborg: Istandsættelse af ejerlejlighed og indretning af nyt bad-og toilet (Anna-Lise og Lars Lund)

 

2006/13 Kløckersvej 11, 2820 Gentofte: Rådgivning vedrørende istandsættelse af døre og vinduer (Erik Jacobi)

 

2007-01 Kildeskovvej 97, 2820 Gentofte: Omlægning af skifertag og indretning ag nyt bad-og toilet (PernilleTeilmann Aalund)

 

2007-02 Udtegning af situationsplaner i forbindelse med bygningsfredning (Kulturarvsstyrelsen)

 

2007-03 Snarregade 4, 1205 København K: Rådgivning vedrørende muligheder for indretning af tagetage på fredet sidehus (Jason McCoy)

 

2007-04 Snerlevej 7, 3390 Hundested: Ombygning og tilbygning til eksisterende sommerhus (Janet Larsen)

 

2008-01 Avedøre Gamle Kasserne, Hovedporten 6, 2650 Hvidovre: Udarbejdelse af forprojekt/myndighedsprojekt til restaurering og indretning af fægtesalen til oplevelsescenter for Cirkusmuseet ( Hvidovre Kommune/Fonden Realdania)

 

2008-02 Bregnevej 18, 2800 Gentofte; rådgivning vedrørende skimmelsvamp og fugt i ejendommen (C. Bølling Jensen)

 

2008-03 Avedøre Kaserne, Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre; tilsyn i forbindelse med genopstilling af Officerspavillon ved Historiens Hus (Hvidovre Kommune)

 

2008-04 Bondebyen, 2800 Kongens Lyngby; udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for bevaringsværdige ejendomme tilhørende DAB Bondebyen (Dansk Almennyttigt Boligselskab)

 

2008-05 Ceylonvej 5, 2300 København S; rådgivning vedrørende istandsættelse af ejendommen (Vibeke Meyling og Steffen Andersen)

 

2008-06 Gunhøjvej 4, 4591 Føllenslev; rådgivning vedrørende nyindretning og istandsættelse (Louise Kolbjørn og Peer Olander)

 

2008-07 Parcelvej 120, 2830 Virum; rådgivning vedrørende ombygning,(Inge-Marie Skovgård og Hans Oluf Krog).

 

2009-01 Baunegårdsvej 89, 2900 Hellerup, tagrenovering (Pia Hjort og Jan Hasseriis Iversen)

 

2009-02 Vingårds Alle 28, 2900 Hellerup, tagrenovering (Sofie Vetlie Hjort og Lars Valentin Hansen)

 

2009-03 Mothsgården, Rudersdal Museer, Søllerødvej 25, 2840 Holte: Forprojekt til istandsættelse af tegltag og nyindretning af fredet ejendom (Rudersdal Kommune)

 

2009-04 Dronning gårds Alle 106, 2840 Holte, ny garagebygning (Vibeke og Bent Kjærrumgård)

 

2009-05 Gennemgang af aktuel bevaringstilstand af 41 fredede vandmøller og udarbejdelse af status rapport. (Kulturarvsstyrelsen)

 

2010-01 Høsterkøbvej 18, 2970 Hørsholm; ombygning og udvidelse af eksisterende hus (Janne Boas og Hans Horn-Lassen)

 

2010-02 Engbakken 7, 2830 Virum; tagomlægning og indretning ag tagétagen (Line Hjort Christensen og Jens Gammelgaard).

 

2010-03 Caroline Amalievej 39, 2800 Kongens Lyngby; ombygning og istandsættelse af eksisterende hus (Marianne Melchior).

 

2010-04 Sørupvej 52, 3480 Fredensborg; projekt istandsættelse af sidehus omlægning af gårdsplads (John-Olav og Elisabeth Landstad)

 

2010-05 Hvidørevej 33, 2930 Klampenborg; istandsættelse af facader (Susan og Christian Moniers).

 

2010-06 Serampore, Indien; udarbejdelse af afsluttende rapport over dansk-indiske kulturminder fra 1755-1845 i den tidligere danske handelssatation (Nationalmuseet)

 

2010-07 Brørupvej 36, 8660 Skanderborg; dispositionsforslag til ombygning (Rikke og Søren Fredslund)

 

2010-08 Omøvej 11, 4060 Kirke Saaby; projekt til nyt udhus og garage (Mette Andreassen og Jesper Madsen)

 

2010-09 Fiolstræde 11 og 13, 1171 København; udarbejdelse af tilstandsbeskrivelse med henblik på istandsættelse af vinduer og facader på fredede ejendomme (Helen Meyer)

 

2010-10 Dronningens Kovang 14, 3480 Fredensborg; myndighedsprojekt til istandsættelse og tilbygning (Ria og Stig Due)

 

2010-11 Henningsens Allé 24, 2900 Hellerup; istandsættelse af terrasse (Chenggang Liu, første sekretær, Den kinesiske ambassade)

 

2010-12 Fiolstræde 11, 1171 København; opmåling og tilstandsvurdering af ”løvhytteskuret” , fredet i henhold til Bygningsfredningsloven (Kulturarvsstyrelsen)

 

2010/13 Krogholmgårdsvej 4A, 2950 Vedbæk; rådgivning om istandsættelse (Per og Helle-Louise Holst Schou)

 

2010/14 Malmøgade 5, 2100 København Ø; istandsættelsesarbejder (Michael og Nina Sjö Madsen)

 

2010/15 Gammel Strandvej 150 Sletten, 3050 Humlebæk; istandsættelsesarbejder (Bettina og Anders Jensen)

 

2011-01 Vaserne, Rudersdal Kommune; udarbejdelse af akvarel til brug for design af informationstavler (Parkafdelingen, Rudersdal Komune)

 

2011-02 Gammel Amtsvej 7, 3450 Allerød ; tilbygning og ombygning ( Martin og Inge Rôrig-Dalgaard)

 

2011-03 Hvidørevej 33, 2930 Klampenborg, istandsættelse, nypudsning og kalkning af facader ( Susan og Christian Moniers)

 

2011-04 Avedøre Flyveplads, Hvidovre: Vurdering af bygningstilstand og udarbejdelse af idéskitse til istandsættelse og fremtidig anvendelse af de tidligere motorprøvestandsbygninger og flyhangarer (Forstadsmuseet og Jægersborg Statsskovdistrikt)

 

2011-05 Lægeforeningens Boliger, Østerbro, København: Forprojekt til istandsættelse, indretning og formidling af den tidligere Østerbro Husholdningsforenings lokaler i Brumleby som museum (Kulturarvsstyrelsen )

 

2012-01 Mothsgården, Rudersdal Museer, Søllerødvej 25, 2840 Holte: Forprojekt til restaurering og nyindretning af fredet ejendom (Rudersdal Kommune)

 

2012-02 Storegade 26, 2650 Hvidovre: Tilstandsbeskrivelse og udarbejdelse af skitseprojekt til istandsættelse (Anders Nielsen og Hanne Birgitte Skriver/Teknisk Forvaltning)

 

2012-03 Bevaring af danske kulturbygninger i Serampore, Vestbengalen, Indien; konsulent for Nationalmuseet, Etnografisk Samling/Forsknings- og Formidlingsafdelingen; Serampore Initiativet gennemføres som et seks- års program(2012-2018, forlænget med et år til Dec.2019) finansieret af Kulturministeriet og Realdania. Link til: National museet Link til: Realdania

 

2014-01 Mothsgården, Rudersdal Museer, Søllerødvej 25, 2840 Holte: Restaurering af hovedbygningen er gennemført i perioden 2013-15; fredet ejendom (Rudersdal Kommune). Link til:byggeri-arkitektur.dk

 

2015-01 Udarbejdelse af Handlingsplan for fremtidig vedligehold og istandsættelse af ejendommen Jens Eyberts Plads 1, Dragør. Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur.

 

2018-01 Hellasvej 16, 2300 København S: Udarbejdelse af skitseprojekt til om- og tilbygning af eksisterende hus (Torben Jelsmak).

 

2019-01 Gammel Strandvej 150, 3050 Humlebæk: Rådgivning vedrørende bygningsændringer og nyindretning af eksisterende hus (Anders og Bettina Møllemand)

 

2019-02 Havmøllevej 16, 8400 Æbeltoft: Rådgivning vedrørende bygningsændringer og nyindretning af ”Havhuset”, delvis opført af genbrugsmaterialer fra minestryger sænket under 2. Verdenskrig (Marcus Thorgaard)

 

2019-03 Skovridergårdsvej 12, 2830 Virum: Rådgivning vedrørende nyindretning af eksisterende ejendom (Martin H. Thelle)

 

2019-04 Gl. Holtegade 23, 2840 Holte: Opmåling og projektering af nye kviste i eksisterende stråtag (Anders Hoffman)

 

2020-01 Rådgivning og vurdering af behov for istandsættelse og vedligehold i forbindelse med køb af ejendommen Stubberup Havevej 6, Burre, Møn.. (Susan Svensson og  Christian Monies)

 

2020-02 Rådgivning og vurdering af behov for istandsættelse og vedligehold i forbindelse med overvejelser om køb af ejendommen Slotsgade 23, Fredensborg (Katrine Bager Olsen og Christian Svanholm)

 

2020-03 Prækvalificering som ekstern rådgiver for Nakskov Bymidtefond, der giver økonomisk støtte til istandsættelse af bevaringsværdige og fredede ejendomme i Nakskov Bymidte. Bag initiativet står et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Foreningen Realdania.

 

2021-01 Rådgivning i forbindelse med istandsættelse af bevaringsværdig ejendom, Hvidørevej 33, Klampenborg (Martin Selleberg og Katja Lindskov Jacobsen).

 

2021-02 Rådgivning og projektering af istandsættelse af lejlighed i fredet ejendom, Sølvgade 34, København (Tobias Thorgaard og Maria Frederikke Munch Thorgaard).

 

2021-03 Rådgivning og projektering af istandsættelse af bad- og toilet rum i andelslejlighed, Sigridsvej 1A, 3 tv., Hellerup (Ulla Heegaard).

 

2022-01 Rådgivning og skitsering af muligheder for tilbygning til bevaringsværdig ejendom, Nørregade 1B, Bondebyen, 2800 Kgs. Lyngby (Helle Clemmensen).

 

2022-02 Rådgivning og skitsering af ny vognport samt omlægning af haveareal ud mod vejen; Virumgade 54A, Virum (Kamilla og Ole Kragh Hansen).

 

2023-01 Opmåling, skitsering og projektering af diverse istandsættelsesarbejder, herunder omlægning af tag med naturskifer; Klostermosevej 5, Snekkersten (Cecilie Federspiel og David Madsen).

 

2023-02 Udarbejdelse af skitseforslag med alternative løsninger til nye døre og vinduer i forbindelse med istandsættelse af bindingsværk og opmuring af gavl; Hjelm Kobbel 15, Møn (Susan Svensson og Christian Monies).