Flemming Aalund
Flemming Aalund

Flemming Aalund, Ph.D., Tegnestuen Raadvad arkitekter MAA
Borgevej 37 . 2800 Kongens Lyngby
Mobil.: 40 32 23 90
e-mail: aalund@alund.dk
website: www.tegnestuen-raadvad.dk
Civil stilling
:Dansk statsborgerskab. Gift med Beate Knuth Federspiel, Konservator, lektor emerita ved Kunstakademiets Konservatorskole; to børn: Esben (f. 1996) og Cecilie (f. 1990)

 

 

Uddannelse:

1966-1969 Statsseminariet på Emdrupborg, København, lærer
1969-1976 Kunstakademiets Arkitektskole, Inst. I, Afd. for Bygningsrestaurering, arkitekt MAA
1992 Ph.D., Kunstakademiets Arkitektskole, København.
 

Suppl. Kurser:

1979 Kursus i stenkonservering, Venedig, (ICCROM)
1981 Bevaring og restaurering af historiske bygninger og bebyggelser, York, (Institute of Advanced architectural Studies)
 

Faglige tillidsposter:

1992-1998 Styrelsesmedlem af Nordisk Akvarelselskab
1995- Medlem af ICOMOS DK og ICOMOS’ International Committee on Cultural Tourism.
1995-2009 Styrelsesmedlem, ICOMOS’ danske nationalkomité ( International Council on Monuments and Sites)
1997-2001 Næstformand i Interplan (The Danish Association for International Urban and Regional Planning)
1998-2006 Medlem af Kulturmiljørådet for Københavns Amt.
2010-2023 Medlem af Have- og Landskabsudvalget, Landsforeningen Bygnings – og Landskabskultur.
2010- Medlem af Kunstnersamfundet.
 

Beskæftigelse:

1974-1976 Deltagelse i bilateralt projekt for restaurering af historiske bygninger i Cairo, Ægypten.
1976-1978 Udsendt af UNESCO: Bevaring og restaurering af historiske monumenter i Herat, Afghanistan
1978-1979 Ansat på tegnestue hos professor Vilhelm Wohlert, København: bl.a. arbejder i forbindelse med restaurering af Roskilde Domkirke og planlægning af by-og boligforbedring i Nyborg og Bondebyen i Lyngby.
1980-1981 Udsendt af United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS-Habitat): Undervisning på Ardhi Institute, arkitektskolen i Dar-es-Salaam, Tanzania.
1981-1982 1981 Konsulent for UNCHS-Habitat vedrørende planlægning af integreret byfornyelse og bevaring af den gamle bydel på Zanzibar.
Lærer på Arkitektskolen i Oslo (AHO), Norge: Rehabilitering og byfornyelse i den gamle bydel i Zanzibar, Tanzania; studieprojekt financieret af NORAD.
1982- Selvstændig arkitektvirksomhed; særlige arbejdsområder: Restaurering og bevaringsplanlægning samt nybyggeri med henblik på tilpasning til eksisterende bebyggelse, bygnings- og byhistoriske undersøgelser, opmåling og planlægningsopgaver med bevaringssigte.
Tegnestuen er konsulent for Slots – og Kulturstyrelsen.
 

Internationale arkitektkonkurrencer:

1987 Bevaring af Hamar domkirkeruin, Norge.
1988 Biblioteksbygning i Tønsberg, Norge.
1991 Restaurering og indretning af museum i Erkebispegården i Trondheim, Norge.
1996 Medlem af juryen for arkitektkonkurrence: Nordisk Akvarelmuseum i Skärhamn, Sverige.
1999 3die pris, præ-kvalificeret, international arkitektkonkurrence “Shelters for five churches in Lalibela”, Ethiopien (EU/ European Development Fund).
2003 Medlem af jury for internation design konkurrence som representant for IUA, International Union of Architects: Athens Ephemeral Structures, som led i forberedelserne til de Olympiske Lege 2004 i Athen.
 

Danske arbejder i perioden 1982-2023

Se selvstændig oversigt
 

Opgaver i udlandet i perioden 1982-2023

Se under engelsk version: International assignments.
 

Undervisning:

1969-74 Undervisning i “International Kulturudveksling”  med praktikophold i Grønland og Tunesien; Københavns Kommunes Ungdomsskole, Nørrevold, København.
1970 Vikar på folkeskole i Qasigiannguit(Christianshåb) , Grønland.
1980-81 Arkitektskolen i Dar-es Salaam, Tanzania.
1982 Arkitekthøjskolen, Oslo
1983-85 Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I, deltid
1986 Forelæsninger ved The International Centre for the Study of Cultural Property , ICCROM, Rom;
1992 Folkeuniversitetet , København.
2003 Raymon Lemaire International Centre for Conservation, Leuven, Belgien
2004-2009 Forelæsning og undervisning på workshop ved internationalt kursus i bygningsbevaring, Arkitektskolen, Lund Universitet, Sverige.
2004-2011 Undervisning på Kandidatkursus i Kulturbevaring på Konservatorskolen, København.
2010-2014 Undervisning på kursus Architectural conservation and transformation; Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden.
2008-2019 Forelæsninger på arkitektskoler i Indien (Ahmadabad, New Delhi og Kolkata) og Precidency University, Kolkata.