Restaurering af fredet bygning og indretning til nyt formål

Raadvad Fabrik, Raadvad 40, 2800 Lyngby, matr. nr. 2d af Jægersborg Dyrehave, Vedbæk Sogn; fredet bygning.

– restaurering og nyindretning af tidligere vognport og værksted til brug for Raadvad Naturskole, 2006
– bygherre: Jægersborg Statsskovdistrikt i samarbejde med Gentofte, Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner.