restaurering af hovedbygningen på Mothsgård Museum

Restaurering af hovedbygningen på Mothsgård Museum, Søllerød. Mothsgården, Rudersdal Museer, Søllerødvej 25, 2840 Holte: Istandsættelse og nyindretning af fredet ejendom. (Rudersdal Kommune). – Dokumentation af restaureringen under arbejdets udførelse i løbet af 2014 til 2015. Hovedentrepenør N.A.Nielsen og Søn, Tømrermestre A/S. – Facade mod gården og mod haven samt interiør fra rum i stueetagen og tagetagen efter afsluttet restaurering  marts 2015.  

Raadvad Fabrik, Raadvad 40

Restaurering af fredet bygning og indretning til nyt formål Raadvad Fabrik, Raadvad 40, 2800 Lyngby, matr. nr. 2d af Jægersborg Dyrehave, Vedbæk Sogn; fredet bygning. – restaurering og nyindretning af tidligere vognport og værksted til brug for Raadvad Naturskole, 2006 – bygherre: Jægersborg Statsskovdistrikt i samarbejde med Gentofte, Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Larsbjørnsstræde 8, matr.nr. 178, Nørre kv., København; fredet bygning.

Larsbjørnsstræde 8, matr.nr. 178, Nørre kv., København; fredet bygning. – Istandsættelse af tag og tagkonstruktion 1999. – Istandsættelse af vinduer og facader 2003. Bygherrereference: Bjarni Jacobsen, formand for ejerforeningen, Larsbjørnsstræde 8, 1454 København K; tlf.: 4075 3853/3295 3853. Foto: Facade mod Larsbjørnsstræde efter restaurering, marts 2004.

Restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger: Naboløs 4, matr. nr. 13 Snarens Kv., 1206København K; fredet bygning. – Istandsættelse af tag og tagkonstruktion på sidehus og indretning af tagetage til boligformål 2003-2004 Bygherrrereference: Nils Villadsen, Naboløs 4, 1206 København K; tlf.: 9747 6094/2027 7504 Foto: Gavlkvist mod gården efter restaurering oktober 2003.